Juristfirman Oxhamre

Välkommen till Juristfirman Oxhamre

Om mig och firman

Efter 2½ års notariemeritering och 1½ års tjänstgöring som biträdande jurist startade jag Juristfirman Oxhamre 1986.
Jag har huvudsakligen ägnat mig åt civilrättsliga ärenden som familjerätt, fastighets- och hyresrätt, avtalsskrivning och migrationsrätt.
Inom familjerätten handläggs ärenden av många olika slag som t ex äktenskapsskillnader, vårdnadsärenden och frågor om barns boende. En viktig uppgift är att hjälpa till med äktenskapsförord och samboavtal. Vid dödsfall skall bouppteckning upprättas och arvsskifte verkställas.
För företagare, särskilt småföretagare, är det viktigt att skilja mellan företaget och privatlivet. Det är då viktigt att känna till vad som gäller. Jag har lett seminarier om att starta eget företag och hur man skall utnyttja kompetensen inom bolagsstyrelser.

Juristfirman Oxhamre förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

Välkommen att kontakta mig
Åke Oxhamre

 

Byråns huvudsakliga
inriktning är Civilrätt.

  • Familjerätt

  • Fastighetsrätt

  • Hyresrätt

  • Avtalsskrivning

  • Migrationsrätt

Adress:
Juristfirman Oxhamre
NORDLINDS VÄG 95 A
217 73 MALMÖ

Kontakta mig:
Telefon: 0705 - 12 39 23
Email: oxhamre@telia.com